Środki unijne

strefaekorelaksu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. ”Podjęcie działalności gospodarczej związanej z utworzeniem strefy eko-relaksu w Boguchwałowicach” mająca na celu stworzenie strefy eko- relaksu w Boguchwałowicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Call Now Button